Nieuws


FedEC werkgroep Energiemanagementsystemen (EMS)

08-07-2016

Energiemanagementsystemen (EMS) vormen een belangrijk tool om energiebesparingsopties  in de gebouwde omgeving te identificeren en te realiseren. Alleen al het (laagdrempelig) inregelen van Cv-installaties kan gemiddeld 10-20% energie bespaard worden, landelijk 20 a 30 Petajoule. Toch worden EMS nog maar incidenteel ingezet, vooral vanwege onbekendheid. Op verzoek van het ministerie van EZ heeft FedEC de rol opgepakt om als onafhankelijke partij  informatie over EMS te verstrekken, zowel aan FedEC adviseurs als geïnteresseerde marktpartijen.

Diverse belemmeringen verhinderen grootschalige toepassing van EMS zo blijkt uit de ‘Routekaart doorbraakproject energie en ICT. U kunt het document hier vinden.

Op 7 juni organiseerde de FedEC EMS werkgroep een bijeenkomst met EMS leveranciers. Tijdens deze bijeenkomst werd ingezoomd op de belangrijkste belemmeringen  voor grootschalige toepassing van EMS: onbekend, ingewikkeld  en (perceptie) duur. Wat hier aan te doen? De diverse oplossingsrichtingen zullen worden meegenomen in de rapportage aan het Ministerie van Economische Zaken.

Ook is er samen met de leveranciers nagedacht over een beslisboom die gebruikers moet ondersteunen bij hun keuze voor een specifiek  EMS systeem. Met een paar eenvoudig te beantwoorden vragen moeten potentiele gebruikers inzicht krijgen in de voor hun situatie relevante systeemeisen. De werkgroep EMS werkt op dit moment nog aan deze beslisboom.

Verder zal FedEC nog diverse activiteiten  organiseren  over EMS systemen om het kennisniveau van de adviseur te vergroten, zoals een themabijeenkomst voor leden,  en op 6 oktober, het Congres Energie & ICT tijdens de vakbeurs Energie. Bernard Fortuin, Lid Raad van Bestuur van Siemens Nederland N.V en betrokken bij het doorbraakproject Energie & ICT, zal dit congres openen.

Werkgroep EMS
Belangrijkste conclusie was dat marktpartijen moeten worden doordrongen van de (financiële) kansen van EMS, bijvoorbeeld via een postbus 51 actie.