Nieuws

FedEC helpt EMS een stap  vooruit

21-12-2017

FedEC helpt EMS een stap  vooruit
Het hebben van een Energie management systeem (EMS) is een van de verplichtingen uit de Erkende Maatregelenlijst waaraan de MJA3 dienstensector zich moet houden. Het goed inzetten van een EMS systeem kan uiteindelijk energie en dus ook kosten besparen.
 
Uit onderzoek van ECN kan worden opgemaakt dat het besparingspotentieel van het inzetten van energiemanagementsystemen kan worden geschat op 20-30 PJ en dat deze besparing relatief eenvoudig te realiseren is. De MJA dienstensector is goed voor circa 15 PJ aan primair energiegebruik. Deze sector is weliswaar bekend met energiemanagementsystemen, echter deze worden niet genoeg benut. Er moet verder onderzocht worden welke barrières er zijn.
Aan FedEC is gevraagd of zij een (internet)onderzoek wil uitvoeren naar de vragen en kennishiaten die er zijn ten aanzien van energiemanagementsystemen bij de MJA Dienstensectoren. Dit onderzoek is aangevuld met enkele (telefonische) interviews om resultaten van de enquête te verdiepen en te vervolledigen.
FedEC heeft aan de hand van de resultaten een drietal informatiebijeenkomsten georganiseerd van een dagdeel (’s middags). De bijeenkomsten werden op locatie gehouden bij een MJA deelnemer. In de informatiebijeenkomsten werden goede praktijkvoorbeelden en presentaties getoond door MJA deelnemers, waarbij de specifieke aangegeven behoeften worden behandeld. De resultaten van deze bijeenkomsten zullen worden beschreven in een kleine handleiding. Begin 2018 zal deze handleiding verschijnen, de betrokken leden zijn momenteel druk bezig met schrijven.