Nieuws


FedEC gaat door met kwaliteitsborging EPA-U

15-12-2015

FedEC is de juiste partij om verder te gaan met de kwaliteitsborging van de energielabels voor utiliteitsgebouwen (EPA-U). Dat meldt het ministerie van BZK in een evaluatierapport.

De FedEC heeft onlangs het evaluatiegesprek gevoerd met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en Cynthia van der Hoeven, de persoon die verantwoordelijk is  voor de onafhankelijke monitor van het project. De evaluatie is goed gegaan. Algemene conclusie is dat de FedEC de juiste partij is om verder te gaan met de kwaliteitsborging van de EPA-U labels. Graag citeer ik een zin uit het evaluatierapport: “Alles overwegende heeft brancheorganisatie FedEC de beste papieren om de kwaliteit van EPA-U adviseurs in de gaten te houden en te verbeteren.”

Bijscholing
Op dit moment hebben er ca 100 personen deelgenomen aan de bijscholingsbijeenkomsten, heeft de FedEC een 70-tal nieuwe aspirant-leden vanuit het EPA-U project, zijn er twintig mensen toegetreden tot de EPA-U erkenningsregeling en vond de eerste intervisiebijeenkomst, een onderdeel van de erkenningsregeling, plaats met zes deelnemers. Daarnaast is de interactieve EPA-U communicatietool actief onder de naam EPA Advies Platform. Deze opvolger van PLEIO wordt getoetst door de eerste groep adviseurs. Verwacht wordt dat de website volledig gelanceerd zal zijn aan het eind van 2015.

Continuering
Al met al goede resultaten, maar het is van belang dat de FedEC de komende twee jaar van het project net zulke goede resultaten zal blijven behalen. Zo zullen nog meer adviseurs betrokken moeten worden bij het project en zullen communicatie- en organisatiestructuren geoptimaliseerd moeten  worden.  We kunnen als vereniging trots zijn op de eerste resultaten en op al het werk dat we toch met elkaar gerealiseerd hebben.

Isabelle Sternheim