Nieuws

FedEC: Coalitie te weinig oog voor energiebesparing

05-04-2018

Hilversum, 5 april 2018

FedEC: Klimaatcoalitie heeft te weinig oog voor energiebesparing

Hybride warmtepomp ei van Columbus?

Een coalitie van Uneto-VNI, Energie Nederland, Greenpeace en andere organisaties stelt in een manifest voor om vanaf 2021 cv-ketels alleen nog te vervangen in combinatie met een hybride warmtepomp, zonneboiler of ander duurzaam alternatief. Volgens energieadviseursvereniging FedEC kijkt het manifest te eenzijdig naar de opwekking van warmte en besteedt het te weinig aandacht aan energiebesparende maatregelen.

Een hybride warmtepomp werkt op elektriciteit en wordt bijgestookt met aardgas. Omdat de elektriciteit op dit moment nog voor meer dan 85% wordt geproduceerd met fossiele brandstof (aardgas) verbruikt de hybride warmtepomp netto minder aardgas dan de cv-ketel met hoog rendement (HR), maar het effect is veel kleiner minder dan het manifest van de installateurskoepel Uneto-VNI, Energie Nederland, Greenpeace en andere organisaties doet vermoeden.

Dat meldt de Federatie van Energieconsultants (FedEC), een vereniging van energieadviseurs, in een reactie op het manifest. “Investeringen in nieuwe (hybride) warmtepompen zijn hoog en er zijn aanpassingen nodig om ons elektriciteitsnet te verzwaren. In het manifest wordt een te rooskleurig beeld geschetst. De totale kosten voor de inzet van (hybride) warmtepompen en verzwaring van de elektriciteitsnetten zijn hoog en zouden kunnen worden verlaagd door de warmtevraag te verminderen.”

De FedEC denkt dat het manifest te weinig aandacht besteedt aan energiebesparende maatregelen en te eenzijdig kijkt naar de opwekking van warmte. “Wij denken dat een combinatie van energiebesparing, efficiëntere warmteopwekking en inzet van duurzame elektriciteit samen moet worden afgewogen om te komen tot een financieel haalbare CO2-reductie,” meldt het FedEC-bestuur.

De vereniging licht haar standpunt in de bijlage ‘Antwoord van FedEC aan de Coalitie’ uitgebreid toe.