Nieuws


FedEC: 100 PJ energiebesparing wel haalbaar

15-12-2015

Nederland dreigt de doelstelling van 100 petajoule aan extra energiebesparing in 2020 niet te halen. Volgens FedEC is deze doelstelling echter nog wel degelijk haalbaar.

De doelstelling voor 100 PJ extra energiebesparing maakt onderdeel uit van het energieakkoord. Uit de Nationale Energieverkenning 2015 volgt dat het tussendoel van 35 PJ in 2016 en 100 PJ in 2020 bij lange niet gehaald worden. Op basis van vastgesteld beleid wordt slechts 36 PJ bereikt in 2020. Wordt het voorgenomen beleid ook meegenomen dan komt de voorspelling uit op 55 PJ. FedEC, de beroepsvereniging voor energieadviseurs, vindt dat het wel degelijk mogelijk is om de doelstelling van 100 PJ energiebesparing in 2020 te behalen. Hiervoor zal echter op korte termijn actie moeten worden ondernomen omdat 2020 snel nadert. FedEC heeft een analyse uitgevoerd naar het achterblijven op de doelstellingen. Op basis van deze analyse zijn tien concrete maatregelen bepaald waarmee binnen de resterende vier jaar wel de doelstellingen behaald kunnen worden.

Foto: Ed Nijpels, voorzitter van de borgingscomissie Energieakkoord, ontvangt de actiepuntenlijst voor energiebesparing uit hande van FedEC-voorzitter Isabelle Sternheim

Lees het volledige persbericht op https://www.ensoc.nl/nieuws/fedec-100-pj-energiebesparing-wel-haalbaar