Nieuws

Expertartikel Joost Rienks

20-02-2018

2 op 5 kantoren nog niet klaar voor 2023

Kantoren moeten in 2023 beschikken over minimaal energielabel C. Aan deze verplichting voldoen momenteel slechts drie op de vijf kantoren, meldt energieadviseur Joost Rienks na onderzoek.

 Op 1 januari 2023 moeten alle gebouwen die, volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), voor meer dan 50% uit een kantoorfunctie bestaan een Energie-Index hebben van maximaal 1,3; dit komt overeen met label C. Voldoet het pand dan niet aan deze eis, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Monumenten zijn uitgezonderd, net als panden die gesloopt of getransformeerd worden. Tot recent was weinig bekend over de staat van de kantoorgebouwen in Nederland in relatie tot het energielabel. Daarmee is ook onduidelijk welke verduurzamingsopgave er ligt. Uit onderzoek blijkt dat slechts 61% van de kantoren een groen label (A, B of C) heeft. Vooral de meest energie-onzuinige panden moeten ingrijpend worden gerenoveerd, schrijft Rienks.

 Meer lezen?

Lees het artikel van Joost Rienks hier.