Nieuws

Energietransitie begint bij FedEC

18-01-2018

Energietransitie begint bij FedEC
Kandidatuur Isabelle Sternheim

Toen ik 4 jaar geleden samen met Bram en Ewoud toetrad tot het bestuur was FedEC voornamelijk intern gericht. Mijn opdracht en motivatie was dan ook om FedEC veel meer op de kaart te zetten en aansluiting te vinden bij de belangrijke stakeholders op het gebied van de energietransitie en ons te introduceren bij centrale en lokale overheden. 

Het feit dat de energie adviseur geen hoge  status had  en dat deze professional links en rechts werd ingehaald door afhankelijke partijen was mij een doorn in het oog.
Terugkijkend op de afgelopen  4 jaar kan ik alleen maar concluderen dat we op de goede weg zijn. FedEC is op dit moment een organisatie die op de kaart staat en zeer serieus genomen wordt door overheden en stakeholders. Daarnaast is er een ledengroei  van maar liefst 42 %. Van een betrekkelijk kleine organisatie zijn we op weg naar een organisatie die zich daadwerkelijk een brancheorganisatie mag noemen.

De afgelopen vier jaar hebben wij veel successen geboekt  bij de gebouwde omgeving Doelstelling voor de komende jaren is om ons ook in belangrijke mate op de industrie te richten. Daarnaast  blijft het belangrijk  dat de lopende projecten  bij de gebouwde omgeving op een verantwoorde manier moeten worden doorgezet en onze betrokkenheid  in dit segment moet worden gewaarborgd. Op dit moment zijn bijna alle  bestuursleden en -kandidaten afkomstig uit de industrie.   Ik stel  mij daarom graag her-verkiesbaar om de gebouwde omgeving  namens FedEC te blijven vertegenwoordigen om zo de continuïteit van FedEC betrokkenheid in dit segment te kunnen garanderen.
Ik ben al meer dan  25 jaar werkzaam in de energieadviesbranche en heb ruime bestuurlijke ervaring. Mijn kracht ligt in het aangaan van relaties, het maken van verbindingen, in het openen van deuren en indien nodig het breken van het ijs. Mijn strategisch inzicht, helicopterview  en onconventionele manier van denken zet ik graag in voor een nieuwe bestuursperiode zodat we FedEC nog steviger op de kaart kunnen zetten. 

Hoewel de afgelopen maanden redelijk zwaar zijn geweest en we erg in beslag zijn genomen door interne kwesties heeft het tevens opgeleverd dat het huidige bestuur nog meer op elkaar ingespeeld is geraakt. Wij hebben met elkaar de wens uitgesproken om samen door te mogen blijven besturen om de kracht van het sterke team dat we zijn geworden te kunnen benutten. Ik hoop van harte dat wij hier met uw stem ook de kans voor krijgen. Tegelijkertijd wil ik u vragen om ook uw stem op de heer John Geurts uit te brengen omdat wij er tevens naar uitzien om in samenwerking met deze nieuwe kandidaat een frisse start te maken.