Nieuws


Energieprestatievergoeding

20-05-2016

Op 17 mei is het wetsvoorstel voor de energieprestatie vergoeding (EPV) ook door de Eerste Kamer aangenomen. Eerder heeft de Tweede Kamer er al mee ingestemd. Met de EPV is het voor verhuurders mogelijk om, naast de huur, een vergoeding in rekening te brengen bij bewoners die in plaats komt van de energielasten. Belangrijke voorwaarden zijn:

  • er is een grens gesteld aan de warmtebehoefte van een woning;
  • Het energiegebruik van de woning moet worden gecompenseerd, door opwekking van elektriciteit.

Het ontwerpbesluit staat op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2016/02/22/ontwerpbesluit-energieprestatievergoeding-huur.

Opnameprotocol
Er is een opnameprotocol in ontwikkeling om te waarborgen dat de maximale warmtebehoefte niet wordt overschreden. FedEC heeft input geleverd voor dit concept opnameprotocol. Het opnameprotocol wordt onderdeel van de BRL 9500 (beoordelingsrichtlijn voor energielabels).

Certificering
Een energielabel (U-bouw) of energiecertificaat moet worden afgemeld door een gecertificeerde organisatie. FedEC streeft ernaar om de kwaliteit van de energielabels continu te verbeteren. Om dat te doen wordt ervoor gepleit om de dossiers ‘slimmer’ te beoordelen, door bijvoorbeeld meer aandacht aan de dossiervorming te schenken. Een andere manier om de kwaliteit van het label te verbeteren is om projecten met meerdere woningen / panden ook op projectniveau, dus alle woningen / panden samen, zaken te beoordelen.

FedEC is vertegenwoordigd in de technische commissie van de BRL 9500, waar de voorwaarden voor certificeren worden besproken.