Nieuws


Energieadviseur nodig bij energie-audits

04-03-2016

FedEC verzoekt het ministerie van I&M om de verplichte energie-audits voor grotere bedrijven uit te breiden met het verplicht inschakelen van een geaccrediteerd onafhankelijk energieadviseur.

Dat levert volgens FedEC meer energiebesparing en financieel voordeel op voor de bedrijven. De tijdelijke regeling stelt eisen aan de audit-rapporten, maar nog niet aan de kwalificatie van de onafhankelijk adviseur. Dat laatste is echter wel nodig om tot energiebesparing te komen, zo meldt de beroepsvereniging van energieadviseurs FedEC in een brief aan staatssecretaris Dijksma. ‘Het verplicht inschakelen van een geaccrediteerd onafhankelijk adviseur levert naar onze inzichten en ervaring een significant beter resultaat. Dit is in het voordeel van ondernemingen die de audit laten uitvoeren, maar ook voor instanties die de resultaten van de audits moeten beoordelen en voor de overheden die daarmee meer van hun doelen voor energiebesparing en CO2-reductie realiseren,’ zo schrijven FedEC-voorzitter Isabelle Sternheim en hoogleraar energiesysteemanalyse Kornelis Blok.

Brief FedEC aan Dijksma