Nieuws


Een inspirerend congres

08-07-2016

Dit jaar organiseerde FedEC met VVM, Energy Valley en Top Team Energie voor de tweede keer het Nationaal Energiecongres. Circa 120 mensen bezochten het congres, dat op 16 juni werd gehouden in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs. Onderwerp was de stand van zaken rondom het energieakkoord en vooral de vraag: hoe komen we op koers?

In het ochtendgedeelte sprak lector Ivo Opstelten, lector nieuwe energie in de stad van Hogeschool Utrecht en programmaregisseur Energiesprong, over innovatie van energiesystemen. Lian Merkx sprak over de rol van VNG bij de uitvoering van het energieakkoord, Giel van Diesbergen van Engie Services NL over het mobiliseren van mens en bedrijf voor duurzame energie, en advocate Michelle de Rijke van Bird&Bird over wetgeving en duurzame energie. Klimaatjournalist Bernice Notenboom sprak over de scheepvaart als meest vervuilende sector.

Na het plenaire gedeelte waren er workshops met de thema’s energiebesparing, duurzaam en efficiënt fossiel. Afsluiter van de dag was een debat met voorzitter Peter Alderliesten van de TKI Energie & Industrie, voorzitter Medy van der Laan van Energie Nederland, directeur Olof van der Gaag van de Nederlandse vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) en mijzelf.

Tijdens het congres werd duidelijk dat de noodzaak om over te stappen naar een duurzame energievoorziening niet meer ter discussie staat. Ook waren de deelnemers het er over eens dat het een gigantische klus is. Volgens Alderliesten begint de energietransitie in 2023 pas echt en is wat we nu doen slechts een voorbereiding. Meer inzetten op energiebesparing, een meer doortastende houding van de overheid, ondersteunende sancties en handhaving, betrekken van de energie-intensieve industrie, CO2-reductiebeleid , aandacht voor landbouw en mobiliteit en verscherpte focus op luchtvaart en scheepvaart zijn onontbeerlijk zijn om de energietransitie te kunnen realiseren.

Al met al was het een bijzonder inspirerend congres waarbij de energiespecialisten hebben kunnen laten zien dat ze inhoudelijk weten waar ze over praten en dat ze klaar zijn om een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Isabelle Sternheim, voorzitter FedEC