Nieuws


Duurzaamheid begint bij FedEC!

15-12-2015

FedEC was 19 november te gast in het nieuwe energieneutrale hoofdkantoor van Liander in Duiven. Bij de netbeheerder vond de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats.

De middag begon met een geweldige lunch gevolgd door een rondleiding door het prachtige gebouw: een zee van licht en ruimte, groene wanden, heel veel zonnepanelen, hergebruik van afvalmateriaal, fantastische werkplekken en nog veel meer. Wij willen Liander langs deze weg heel hartelijk bedanken voor hun warme onthaal.

Na het excursiegedeelte was het tijd voor de ALV. De volgende zaken zijn tijdens de vergadering besloten en/of behandeld:

  • Richard Zwiers is unaniem herkozen als bestuurslid
  • Er is ingestemd met een contributieverhoging van 5 %
  • Er is (nogmaals) een oproep gedaan voor een nieuw bestuurslid met ervaring binnen de gebouwde omgeving (info via info@fedec.nl)
  • De huidige penningmeester Edwin Bossebroek heeft aangekondigd dat hij zich niet opnieuw verkiesbaar zal stellen aan het eind van zijn bestuurstermijn november 2016. In verband met een eventuele inwerkingstermijn lijkt het ons raadzaam om vanaf nu al op zoek te gaan naar een opvolger (info via info@fedec.nl) 

Verder gaven alle werkgroepen/commissie een verslag van hun werkzaamheden en activiteiten (zie aparte verslagen verderop in deze nieuwsbrief). 

Energieakkoord
Het tweede gedeelte van de vergadering was gereserveerd voor het formuleren van een aantal aanbevelingen hoe de doelstellingen van het energieakkoord toch gehaald kunnen worden volgens ons energiespecialisten.  Er zijn een aantal interessante punten geformuleerd die op dit moment verder zullen worden uitgewerkt door een klein comité. Het is de bedoeling om het resultaat op korte termijn aan te bieden aan de verantwoordelijke minister. 

Al met al was het een goed bezochte, inspirerende, energieke  en vooral interactieve bijeenkomst.  

Isabelle Sternheim, voorzitter van FedEC