Nieuws


Dubbeldikke FedECgids verschenen

01-09-2015

In de gids staat informatie over de FedEC en over de Stichting Post Hoger Onderwijs Energiekunde (PHOE), waarin FedEC participeert. Verder bevat de gids bedrijfsinformatie van FedEC-leden. Ook universiteiten en onderzoeksinstituten hebben een bijdrage geleverd. De redactionele artikelen zijn aangeleverd door Norbert Cuiper, redacteur van Ensoc Magazine. De uitgave kwam tot stand in samenwerking met bureau Wat-Communicatie, die naast opmaak ook advertenties regelde.

Verspreiding
De FedEC-gids is met een oplage van 4.000 exemplaren kosteloos en op naam verspreid naar alle aangesloten leden en relaties van de FedEC. Ook alle energie-coördinatoren van gemeenten, provincies, overheidsinstanties, woningcorporaties en energiespecialisten van verschillende ministeries en de waterschappen hebben een exemplaar ontvangen, evenals de grootste architecten- en ingenieursbureaus.

Exemplaren van de FedEC-gids zijn opvraagbaar via info@fedec.nl