Nieuws


Doe-het-zelf tool voor EPK

04-03-2016

De MetaalUnie presenteerde begin vorig jaar een nieuwe doe-het-zelf tool dat de bedrijven in de metaalsector gaat helpen om energie te besparen.

De presentatie op vrijdag 29 januari 2015 werd bijgewoond door vertegenwoordigers van VNO-NCW, het ministerie van I en M, RVO, Greenpeace en FedEC (secretaris Richard Zwiers). De tool werd door de aanwezigen in het algemeen positief ontvangen. De doe-het-zelf tool maakt gebruik van een zogenaamde erkende maatregelenlijst die voor deze sector zijn opgesteld. Die erkende maatregelenlijsten zijn niet uitputtend, maar dekken wel een groot deel van de energiegebruiken. FedEC ziet dit tool als een hulpmiddel om energie te besparen en wijst er op dat de volgorde waarin maatregelen worden genomen belangrijk is (Trias Energetica) en dat een goed functionerend energiezorgsysteem van belang is om besparingen te realiseren. Om de effectiviteit van deze tool te versterken kunnen bedrijven een beroep doen op ondersteuning door een deskundig FedEC-adviseur.

Doe het zelf
De doe-het-zelf EPK-tool staat op http://epk.energiecentrum.nl/