Nieuws

Bouwen aan... de weg naar succes

20-02-2018

Nederland is op dit moment succesvol bezig met de Olympische Spelen in Pyeongchang.

Dat succes is er niet vanzelf gekomen. Daar is lang aan gedacht, gepland, gebouwd.

Zo ook bij de FedEC-wergroep Industrie. Wij hebben het afgelopen jaar veel gedacht en gepland en een goede start gemaakt. Het resultaat is een duidelijke visie op de Energie transitie in de Industrie. Daaraan gekoppeld is een gedragen heldere missie neergezet.

Wij zien dat de industrie in Nederland met een aandeel van ruim 40 % van het energiegebruik een cruciale rol speelt in de energietransitie. Het CO2-vraagstuk is een energie- en grondstoffenprobleem. Het is daarom van belang een transitie naar een circulaire bedrijfsvoering in te zetten. Kennis, kunde en capaciteit zijn essentieel om deze transitie goed en effectief te organiseren en realiseren.

Vanuit bovenstaande visie herkennen wij een duidelijke missie voor ‘FedEC Industrie’.

•             ‘FedEC Industrie’ staat voor adviseurs die de industrie helpen bij de energietransitie, door:

1.            Invloed uit te oefenen op overheids- en industriebeleid

2.            Zichtbaar maken van de beschikbare kennis en kunde

3.            Kennis op te bouwen, uit te wisselen en te borgen.

Kort en goed: Fedec Industrie is dé partner voor de energietransitie

In analogie met de Olympische Spelen hebben we gedacht, gepland en zijn we gestart maar het echte bouwen moet nu gaan beginnen.

FedEC Industrie gaat in 2018 gericht invloed uitoefenen op overheid- en industriebeleid. Dit zullen we doen door direct bij EZK en RVO maar ook indirect via VNO-NCW, VEMW en anderen onze zienswijze over het voetlicht te brengen. Daarnaast zullen we onze kennis over energietechnieken en -systemen goed zichtbaar maken en actief delen.

Dit alles moet de individuele industriële bedrijven helpen de route naar CO2-neutraal goed uit te denken, te plannen en uit te bouwen…de weg naar succes.

Namens de werkgroep Industrie,

René de Schutter