Nieuws


‘Intervisie maakt aanpak eenduidiger’

22-12-2015

Ervaren energieadviseurs bespreken via intervisiebijeenkomsten onduidelijke punten uit de EPA-U methodiek. Dat levert meer eenduidigheid over aanpak op, zegt Raymond Moelard van Enerdeco.

De intervisiebijeenkomsten, waarvan er komend jaar vier zijn gepland, zijn bedoeld om het energielabel voor utiliteitsgebouwen (EPA-U) betrouwbaarder en eenduidiger te maken. Ze zijn bedoeld voor ervaren energieadviseurs die meedoen aan de erkenningsregeling van de Federatie van Energieconsultants (FedEC). Aan elke bijeenkomst doen circa vijf tot zes adviseurs mee, die een project met bijbehorende vragen presenteren. Doel is om kennis uit te wisselen over de ‘grijze’ gebieden. Dat zijn onderdelen van de EPA-U methodiek waarover nog onduidelijkheden bestaan.

‘Intervisie nuttig’
Energieadviseur Raymond Moelard van Enerdeco vindt de intervisie nuttig, afgaande op de eerste bijeenkomst die heeft plaatsgevonden. ‘Het geeft net even andere inzichten over hoe adviseurs met de methodiek om kunnen gaan’, zegt Moelard. Als voorbeeld noemt hij een hal die gebruikt wordt als kantoor. ‘In de systematiek moeten we deze opnemen als ruimte met kantoorfunctie, maar de functie van de hal kan later weer veranderen.’ Ook noemt Moelard een bedrijfsverzamelgebouw, waarbij de vraag opdoemt hoe om te gaan met de technische ruimtes.

Gezamenlijk standpunt
‘De ISSO-bepalingen geven aan hoe we in een bepaalde situatie moeten handelen, maar ze dekken niet de volledige praktijk af. Door hierover met collega-adviseurs te discussiëren komen we tot een gezamenlijk standpunt, waardoor we duidelijker weten hoe we met de grijze gebieden om moeten gaan,’ vertelt Moelard. ‘Ook zijn er wijzigingen in de methodiek, waarmee we rekening moeten houden als we een energielabel opstellen voor een gebouw. Zo hebben we nu te maken met een methode uit 2013, die in 2014 is ingevoerd. We moeten niet met oude methoden blijven werken.’