Nieuws


‘Informatieplicht is stok achter de deur’

15-03-2019

Volgens Ed Nijpels is de informatieplicht voor energiebesparing nodig als stok achter de deur, al zijn bedrijven een ‘dief van hun eigen portemonnee’ als ze hier niet aan meewerken.

Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, verwacht met het klimaatakkoord grotere stappen te zetten dan met het energieakkoord. In het klimaatakkoord blijft een belangrijke rol weggelegd voor energiebesparing, zo meldde Nijpels eind januari op het EZK Evenement in Barneveld. “Energiebesparing is de beste manier om de CO2-uitstoot te verminderen. Energie besparen betekent dat we energieverspilling tegengaan, waardoor we de opwekking van energie kunnen vermijden. Bovendien verdienen de meeste investeringen in energiebesparing zich binnen twee tot zeven jaar terug. Het is een buitengewoon effectieve en kostenefficiënte maatregel.”

Informatieplicht
In het energieakkoord is de positie van de Wet Milieubeheer verstevigd, vertelt Nijpels. “We hebben een lijst met erkende maatregelen opgesteld, er is een expertisecentrum voor energiebesparing opgericht, en we trekken extra capaciteit uit voor de handhaving. Ook moeten bedrijven zelf aangeven welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Bij deze informatieplicht hebben we de bewijslast omgedraaid.” Nijpels doelt hiermee op het feit dat toezichthouders voorheen zelf informatie moesten verzamelen om te bepalen of bedrijven voldeden aan de wet. Vanaf dit jaar ligt die bewijslast bij de bedrijven zelf.

Bron: Ensoc.nl