Nieuws

‘Industrie moet niet wachten op waterstof’

05-10-2018

De industrie kan nu al rendabel energie besparen, waardoor ze minder duurzame energie nodig heeft om haar CO2-uitstoot fors te verminderen. Dat meldt FedEC in een visiedocument.

FedEC richt zich met haar boodschap op het Klimaatakkoord. Het akkoord bevat afspraken tussen overheid, bedrijfsleven en milieuorganisaties om de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent te verminderen. Een van de overlegtafels voor het Klimaatakkoord gaat over de CO2-reductie door de industrie. De werkgroep industrie van FedEC vindt de voorstellen voor de industrie teveel gericht op toekomstige innovaties, zoals waterstof. Volgens FedEC kan op dit moment in de industrie ruim 80 procent van de energietransitie worden ingevuld met bestaande technologieën.

Waterstoflobby
FedeEC ziet dat er een sterke lobby op gang is gekomen om waterstof als alternatief voor fossiele brandstoffen in te zetten. “De industrie gaat zeker stappen zetten naar fossielvrij (zonder olie, kolen of aardgas). Van de grootverbruikers wordt gevraagd om van het gas af te gaan, maar de overgang naar all electric kan nu nog maar voor een klein deel worden ingevuld met duurzame energie. Dat leidt er op dit moment toe dat er meer vraag ontstaat naar duurzame energie, maar de opwekking ervan loopt achter bij de vraag, waardoor netto weinig of geen CO2-reductie wordt behaald.”

Eerst energie besparen
Volgens FedEC moet de industrie allereerst inzetten op energiebesparing. “Hoe minder energiebehoefte er is, des te minder duurzame energie hoeft te worden opgewekt.” Daarnaast noemt FedEC vijf andere manieren om de energietransitie te versnellen, zoals benutting van restwarmte, sluiten van ketens en toepassen van natuurlijke grondstoffen, creëren van koplopers, samenwerken en uitwisselen van kennis, en opleiden van technisch personeel dat om kan gaan met de nieuwe duurzame technologieën. Energieadviseurs kunnen hierin een rol vervullen, meldt FedEC.

Rapport
Lees hier het visiedocument ‘FedEC-Industrie en de industriële energietransitie’.