Nieuws

FedEC bezorgt u wekelijks een overzicht van relevante artikelen die geschreven zijn. Dit wordt aangevuld met nieuws over FedEC-leden en over FedEC activiteiten – en opleidingen.

Dubbeldikke FedEC-gids verschenen

De FedEC-gids 2015 is afgelopen voorjaar in een dubbeldikke editie verschenen. De gids bevat naast bedrijfsinformatie van de leden ook interviews met en artikelen van energieprofessionals.
lees het volledige artikel »


Bijeenkomst: Energie besparen is geld verdienen

UNETO-VNI en OTIB organiseren in samenwerking met FedEC en Bouwend Nederland de regiobijeenkomst 'Energie besparen is geld verdienen!' op 22 september.
lees het volledige artikel »


Gevraagd: artikelen voor Energiegids

De PR-commissie roept alle leden van FedEC op om artikelen te schrijven voor de FedEC-pagina in Energiegids. Ook voor de nieuwsbrief van FedEC is behoefte aan meer kopij vanuit de leden.
lees het volledige artikel »


'Onafhankelijk energieadviseur broodnodig'

In het krachtenveld van regelgeving en marktpartijen is een onafhankelijke energieadviseur broodnodig. Dat betoogt het Technisch Weekblad in een redactioneel commentaar.
lees het volledige artikel »


'We kunnen veel meer energie besparen'

Nederland heeft zich ten doel gesteld om jaarlijks 1,5 procent energie te besparen. Dat is niet erg ambitieus, zegt FedEC-voorzitter Isabelle Sternheim op de website Ensoc.nl.
lees het volledige artikel »


EnergyQuote zoekt energieadviseurs

Het bedrijf EnergyQuote zoekt erkende energieadvieurs die klanten moeten helpen om te voldoen aan de Europese richtlijn voor energiebesparing (EED).
lees het volledige artikel »


Naast label advies voor energiebesparing

Huiseigenaren moeten straks met het definitief maken van het energielabel ook passend advies kunnen krijgen over maatregelen waarmee ze hun woning energiezuiniger kunnen maken.
lees het volledige artikel »


Blok blijft positief over energielabel

Minister Blok is nog steeds optimistisch over het nieuwe energielabel voor woningen. Ondanks negatieve geluiden van makelaarsorganisatie VBO wil hij de ingeslagen koers voortzetten.
lees het volledige artikel »


Vragen erkend deskundigen beantwoord

Erkend deskundigen stelden vragen over het definitief maken van het energielabel voor woningen. Inmiddels zijn antwoorden gekomen op vragen die niet direct konden worden beantwoord.
lees het volledige artikel »


FedEC-stand op vakbeurs Energie

ok dit jaar is FedEC weer vertegenwoordigd met een stand tijdens de vakbeurs Energie, van 6 t/m 8 oktober in de Brabanthallen te 's Hertogenbosch.
lees het volledige artikel »


Moet industrie energie besparen?

De Nederlandse industrie is verantwoordelijk voor bijna de helft van het nationale energieverbruik. In het energieakkoord is afgesproken dat dit verbruik de komende jaren verder moet verminderen. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Technologie kan helpen een substantiële bijdrage te leveren aan het verminderen van het energieverbruik. Op de vakbeurs Energie 2015 krijgen die technologieën, hun gebruikers en hun toepassingen volop aandacht in de vorm van een inspirerend ochtendprogramma op 7 oktober in het Energietheater: de Industrial Morning.
lees het volledige artikel »


Voorbeelden van EPA-U labels

In opdracht van ISSO hebben leden van FedEC voorbeelden beschreven van gemaakte energielabels voor utiliteitsgebouwen.
lees het volledige artikel »


FedEC positief over EPK

Begin 2015 zijn negen Energie Prestatie Keuring (EPK) pilots gestart. De EPK is één van de uitkomsten van het nationaal energieakkoord. De EPK is bedoeld om enerzijds de energieprestaties van bedrijven te verbeteren en anderzijds die prestaties inzichtelijk te maken voor het bevoegde gezag.
lees het volledige artikel »


Zijn we op de goede weg?

Momenteel is FedEC druk met de voorbereidingen van het Nationaal Energiecongres op woensdag 9 september in het Beatrixgebouw te Utrecht. Dit congres met subtitel ‘Van plan naar praktijk’ organiseert FedEC samen met VVM en met Energy Valley. Doel van het congres is om samen met betrokkenen en geïnteresseerden te kijken hoe we er voor staan met het Energieakkoord. Zijn we op de goede weg?
lees het volledige artikel »