Nieuws

FedEC bezorgt u wekelijks een overzicht van relevante artikelen die geschreven zijn. Dit wordt aangevuld met nieuws over FedEC-leden en over FedEC activiteiten – en opleidingen.

Nationaal Energie Congres op 9 september

Het Nationaal Energie Congres dat gepland stond op 12 mei is verplaatst naar woensdag 9 september 2015.
lees het volledige artikel »


Themabijeenkomst Beleidsontwikkelingen EPA-U

FedEC organiseert op woensdag 20 mei in Hilversum een themabijeenkomst over de huidige beleidsontwikkelingen rondom het energielabel voor utiliteitsgebouwen.
lees het volledige artikel »


Congres Energiebesparing in gebouwen

Gebouwen kunnen op vele manieren energie besparen. Hoe het laaghangend fruit te plukken? Dit hoort u tijdens een congres op dinsdag 2 juni bij de Jaarbeurs in Utrecht.
lees het volledige artikel »


Chaos rondom energielabel voorbij?

Is de chaos die begin dit jaar ontstond rondom het energielabel voor woningen al geluwd? FedEC nodigt u uit voor een informatiebijeenkomst op donderdag 28 mei in Amersfoort.
lees het volledige artikel »


Voortgang project kwaliteitsborging EPA-U label


lees het volledige artikel »


Werk mee aan sterker netwerk

De PR-commissie roept alle leden van FedEC op om mee te werken aan het versterken van het netwerk van FedEC.
lees het volledige artikel »


Artikelen gevraagd voor Energiegids

In het komende juni-nummer van EnergieGids (nr. 6) is het thema energie-efficiency in de industrie. Dat is een interessant onderwerp voor veel FedeC-leden.
lees het volledige artikel »


Tweede bijeenkomst werkgroep industrie

De werkgroep industrie (WGI) komt 19 mei bijeen om het activiteitenplan te bespreken en afspraken te maken over de verdeling van de taken bij de uitvoering van het plan.
lees het volledige artikel »


'FedEC is bron van kennis'

De vereniging van energieadviseurs FedEC wordt door haar leden gezien als belangrijke bron van onafhankelijke kennis over energie. Dat blijkt uit een enquête onder de leden van FedEC.
lees het volledige artikel »


'Laten we ingeslagen koers voortzetten'

Vanuit de zendmast in Lopik vond 16 april de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaats.
lees het volledige artikel »


Lenen voor je energielabel

Artikel in NRC Handelsblad 2 en 3 mei 2015
lees het volledige artikel »