Nieuws

FedEC bezorgt u wekelijks een overzicht van relevante artikelen die geschreven zijn. Dit wordt aangevuld met nieuws over FedEC-leden en over FedEC activiteiten – en opleidingen.

Betrouwbaar energielabel gebaat bij onafhankelijk expert

Branchevereniging van energieadviseurs FedEC pleit voor meer transparantie bij het kiezen van een erkend deskundige voor het definitief maken van het voorlopige energielabel van woningen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft toegezegd dat het systeem hierop wordt aangepast.
lees het volledige artikel »


Kennistafel tijdens Week van de Bouw

De Week van de Bouw is van 9 tot en met 13 februari in de Jaarbeurs te Utrecht. Leden van FedEC kunnen op de beurs Renovatie & Transformatie deelnemen aan de Kennistafel.
lees het volledige artikel »


DWA neemt Energy Experts over

DWA heeft Energy Experts International uit Huissen overgenomen. Activiteiten en werknemers van EEI en DWA Industry zijn ondergebracht in een nieuwe onderneming: Industrial Energy Experts.
lees het volledige artikel »


Waar staat Nederland met de energietransitie?

Het Energieakkoord is ruim een jaar oud. Tijd om de tussentijdse balans op te maken. Waar staat Nederland met de energietransitie? Daarop gaat het Nationaal Energie Congres op 23 april 2015 in.
lees het volledige artikel »


Excursie Royal Smit Transformers

FedEC leden bezochten afgelopen november Royal Smit Transformatoren in Nijmegen naar aanleiding van een tip van FedEC-lid Michiel Flikkema.
lees het volledige artikel »


'Alles uit de kast' voor de energietransitie

Meer wind- en zonne-energie zijn niet voldoende voor een duurzame energievoorziening. Ook energiebesparing in gebouwen en industrie is nodig om de energietransitie te laten slagen.
lees het volledige artikel »


'Website voor energielabel vertoont gebreken'

Vijf miljoen huiseigenaren krijgen een voorlopig energielabel voor hun woning, maar de website waarmee ze het label definitief kunnen maken vertoont serieuze tekortkomingen.
lees het volledige artikel »


Negen EPK pilotprojecten gestart

Negen EPK pilotprojecten zijn gestart om te onderzoeken of en hoe de EPK (Energie Prestatie Keuring) in de praktijk werkt.
lees het volledige artikel »


Kenya zoekt energieadviseurs voor audits

Kenya zoekt ervaren energieadviseurs voor audits over energiebesparing bij bedrijven. Leden van FedEC die interesse hebben worden verzocht om contact op te nemen met Ron Ongenae.
lees het volledige artikel »


'Energielabel U-bouw verdient meer prioriteit'

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het energieprestatiecertificaat voor utiliteitsbouw. Laat dat label niet links liggen, zegt Isabelle Sternheim, voorzitter van de FedEC, in Milieu Magazine.
lees het volledige artikel »


Klachten over zaken rond energielabel?

Erkend deskundigen kunnen hun klachten over zaken rondom het energielabel voor woningen melden bij de Geschillencommissie. Daarvoor moeten ze zich eerst registreren.
lees het volledige artikel »


Stand van zaken rond EPA-U label

De bijscholingscursussen zijn in volle gang. Het doel: 50 EPA-U adviseurs bijscholen in het eerste projectjaar.
lees het volledige artikel »


Kwaliteitsborging EPA-U energielabel

FedEC is volop gestart met de opdracht van het ministerie van BZK om de kwaliteit van het energielabel voor utiliteitsgebouwen te verbeteren. Hierbij is FedEC op drie fronten actief
lees het volledige artikel »


Wijzigingen in energielabel voor woningbouw

Op het gebied van energielabels voor de woningbouw zijn er op 1 januari 2015 twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd
lees het volledige artikel »


Werkgroep industrie van start

Verschillende FedEC-leden hebben al geruime tijd aangegeven om de focus op de industrie te verscherpen en op 15 januari zijn de mogelijkheden verkend voor een werkgroep Industrie (WGI).
lees het volledige artikel »


Monitoring thema in Energiegids

In het volgende nummer van EnergieGids (nr. 3) is het thema energiemonitoring. Dat is een interessant onderwerp voor veel FedeC-leden.
lees het volledige artikel »


Commissies PRC en NWK vergaderen samen

In verband met overlapping in een aantal werkzaamheden vergadert de PRC-commissie sinds vorig jaar gezamenlijk met de NWK commissie
lees het volledige artikel »


Zwiers voorzitter Commissie Beleid

Richard Zwiers is vanaf februari 2015 benoemd tot voorzitter van de Commissie Beleid.
lees het volledige artikel »


Commissie OTC: focus op erkenning

De Commissie OTC (Opleiding, Training en Certificering) concentreert zich nog steeds vooral op implementatie en uitbreiding van de nieuwe erkenningsregeling.
lees het volledige artikel »


Van de voorzitter

2014 stond geheel in het teken van het generen van meer naamsbekendheid voor FedEC en het promoten van het werk van de energieadviseur. In 2015 gaat FedEC door op de ingeslagen weg.
lees het volledige artikel »