Nieuws

Werkgroep Winstrumenten van start

20-12-2017

FedEC is gestart met de werkgroep ‘Winstrumenten’ om meer winst te maken met instrumenten voor energiebesparing in de industrie zoals de MJA, MEE, EED, EPK en ISO 50001.

Het realiseren van de energietransitie, waaronder energiebesparing in de industrie is een proces. Hiervoor heeft de overheid hulpmiddelen ontwikkeld. Wij willen meer winst maken met deze hulpmiddelen, instrumenten.

Daarom is in het 3e kwartaal van 2018 de werkgroep ‘Winstrumenten’ van FedEC gestart, waarbij de werkgroepsleden onderstaande doelstelling hebben geformuleerd:

 1.            Uniformiteit in uitvoering en kwaliteitsborging met betrekking tot het gebruik van de instrumenten: MJA, MEE, EED, EPK, EML en ISO 50001.

 2.            Vanuit FedEC aansluiten op de verdere ontwikkeling van deze instrumenten en het meedenken over toepasbaarheid en verdere kwaliteitsverbetering. (ook verspreiden binnen FedEC en interne opleiding behoren hiertoe).

 3.            Contacten onderhouden met de stakeholders, zoals bevoegde gezagen, RVO, Ministeries, industrie en gebouwde omgeving.

De werkgroep heeft deze taken als volgt verdeeld:

•             Martijn van der Harst                                   Label gebouwde omgeving

•             Erik Schepers                                                   EED

•             Maarten Smeding                                          MJA/MEE

•             Michiel Steerneman                                     EPK en EML

•             Vacature (Gerald van den Berg)                              ISO 50001

 

Op dit moment zijn de stakeholders, EZK, RVO, Infomil en NEN, van de genoemde instrumenten geïnformeerd over onze werkgroep en zijn er met hen afspraken gemaakt om te overleggen hoe FedEC kan participeren.

Voor 2018 staat er op het programma om naast het intensiveren van de contacten met de stakeholders, de kwaliteit en kunde van onze leden verder te verbeteren door training en intervisie.

Binnen FedEC is er een nauwe samenwerking met de werkgroepen ‘Industrie’ en ‘Gebouwde Omgeving’.

Voor het vakgebied van energiemanagement, ISO 50001, zoeken we vanwege het vertrek van Gerald nog een deskundig FedEC lid die zijn/haar kennis en kunde belangeloos wil inzetten voor FedEC. Geïnteresseerden kunnen zich per email melden door een korte CV en motivatie te sturen naar winstrumenten@fedec.nl

Michiel Steerneman, voorzitter commissie en bestuurslid FedEC