Nieuws

Werkgroep Industrie formuleert missie

20-12-2017

De Werkgroep Industrie heeft gewerkt aan een visie op de industrie en de energietransitie. Op basis hiervan is een missie geformuleerd dat een vertrekpunt vormt voor het nieuwe jaar.

Toen ik nadacht over het afgelopen jaar en me af vroeg, Wat was eigenlijk de grootste verandering van 2017? Het antwoord is de overgang van Rutte-II naar Rutte-III. Oftewel van een achterblijvende ambitie en magere CO2-reductie doelen doorpakken naar de Europese koppositie met een duidelijke ambitie en een stevige CO2-reductie doelstelling.

Als werkgroep Industrie hebben we tijdens de lange kabinetsformatie gewerkt aan een duidelijke visie op de industrie en de energietransitie.  Hierop aansluitend hebben we een krachtige missie vanuit FedEC voor de industrie geformuleerd. Deze visie en missie hebben we vorige week in een mooie ‘huiskamer’ bij een van onze leden in Arnhem met een groep geïnteresseerde industrie-leden beetgepakt, besproken, bijgeslepen en geherformuleerd.

Al met al een goed stuk werk en een mooi vertrekpunt om na een mooie Kerst aan het begin van het nieuwe jaar met veel energie en power op te pakken.

Namens de werkgroep Industrie wens ik u allen een mooi, veilig en energiebewust 2018.

Rene de Schutter, voorzitter werkgroep Industrie