Nieuws

Werkgroep Gebouwde Omgeving goed op stoom

20-12-2017

De werkgroep Gebouwde Omgeving van FedEC kijkt terug op het afgelopen jaar en kijkt vooruit naar het nieuwe jaar. Ook 2018 wordt een druk jaar voor de werkgroep, meldt Huib Visser.

Wat een klus is dat, zeg, om het overleg van de werkgroep Gebouwde Omgeving te beperken tot drie uur. Er zijn dan ook zoveel wetenswaardigheden uit te wisselen, zoveel standpunten te bepalen en zoveel nieuwe suggesties te doen. Leden van de werkgroep zijn vertegenwoordigd in tal van gremia die van direct belang zijn voor het werk van de energieadviseur die energielabels verzorgt voor woningen en utiliteit en maatwerk levert voor energiebesparing en toepassing van duurzame energie. Een greep uit de oogst van afgelopen jaar en een vooruitblik voor 2018:

•             In korte tijd moet een set nieuwe Europese normen verwerkt worden in energieprestatie reken- en bepalingsmethoden. Rond deze tijd moet de formulierstructuur klaar zijn. Volgend jaar gaat de vertaling naar ons werk gemaakt worden. Met een plek in de NTA8800 is FedEC veel beter dan in het verleden vertegenwoordigd.

•             Bij het EPA-adviesplatform is ‘onder water’ de structuur verbeterd voor behandeling van lastige gevallen waarin de bepalingsmethode niet voorziet. Dat zal meer duidelijkheid geven over de status van de antwoorden. Mede een resultaat door onze inbreng in de TC9500 en College van Deskundigen van KvINL. Wensen over gebruikersvriendelijkheid van het adviesplatform, bijvoorbeeld over ‘wat is nieuw’, zijn verwerkt in een update van de website op korte termijn. Dan zal ook de eerste versie van het EPA-W gedeelte online komen. Het steeds verder groeiende EPA-adviesplatform is trouwens resultaat van een tweetal FedEC projecten.

•             Visie van de werkgroep is dat kwaliteitsborging en bijscholing gewoon hand in hand moeten gaan. Niks geen opnieuw examen doen. Dat is uiteindelijk goed geland in de examencommissie: bijscholingen gaan punten opleveren voor behoud van het diploma. Wordt trouwens nog een hele klus voor de opleiders om de resultaten van de NTA8800 om te zetten naar cursussen en bijscholingen.

•             Sinds kort nemen we deel op een extra platform waar gepraat en beslist wordt over naïsolatie in de gebouwde omgeving. Versteviging van onze positie in deze stap 1 van de Trias Energetica is een goede zaak.

•             De enquête over EPA rekentools was een eigen initiatief van de werkgroep en we zijn dan ook erg blij met de grote respons. Uitwerking van aanbevelingen van de respondenten is nog wel even een klusje en deel van ons huiswerk voor de komende maanden. Die uitwerking gaat dan ook richting software leveranciers.

•             In de werkgroep kijken we zijdelings mee met ons Brabantproject over energiebesparing in kantoren. Op meerdere vlakken een uitdaging: de samenwerking tussen adviseurs, installateurs, gebouwbeheerders en provincie, de werving van 60 panden, de bepalingsmethode en interne afstemming binnen FedEC zijn spannende elementen. Binnenkort een tussentijdse evaluatie met onze adviseurs en de provincie.

Bent u er nog? Ik ga het hier bij houden en sla daarbij dan allerlei andere zaken over zoals: onze vinger aan de pols bij het vereenvoudigd energielabel, het werk voor de convenanten ‘Energiebesparing gebouwde omgeving’ en ‘Slimme meters’ en voor de commissioning van gebouwen, dat in 2018 allemaal verder vorm moet krijgen. Ook voor volgend jaar: verdere uitwisseling van kennis en ervaring tussen werkgroep en FedEC leden in themabijeenkomsten over de betekenis van de nieuwe Europese normen voor ons werk en over rekentools voor energielabels en maatwerkadvies.

Zonder twijfel, ook 2018 wordt weer een druk jaar voor onze werkgroep met mooie bijdragen aan de zo nodige energietransitie.

Huib Visser, voorzitter werkgroep Gebouwde Omgeving