Nieuws

Van de voorzitters

20-02-2018

Het nieuwe bestuur heeft op 9 februari voor het eerst met elkaar vergaderd. Op de agenda stond het verdelen van functies en taken, het formuleren van doelstellingen voor de komende 4 jaar en het verbeteren van de interne organisatie.

Allereerst kwam Huib Visser met het droevige nieuws dat hij zijn bestuurstaak neer moet leggen door privé omstandigheden. Het bestuur betreurt dit ten zeerste, omdat Huib een zeer gewaardeerde collega is en we natuurlijk hoopten met het nieuwe bestuur een stabiele start te kunnen maken. Het is nu zaak om zo snel mogelijk een vervanger te vinden en wij streven ernaar, om deze te kiezen op de ALV in april. Verderop in deze nieuwsbrief staat een functieprofiel. Wij nodigen FedEC leden met bestuursambities èn ervaring in de Gebouwde Omgeving van harte uit om zich kandidaat te stellen.

Ten aanzien van de verdeling van taken en functies is het volgde besloten:

·         Voorzitterschap van de FedEC wordt ingevuld door het duo Isabelle Sternheim en René de Schutter. Isabelle zal hierbij de Gebouwde Omgeving vertegenwoordigen en René neemt de Industrie voor zijn rekening;

·         Ewoud van der Koogh zal de rol van secretaris op zich nemen;

·         Bram van As wordt penningmeester.

Het is gebruikelijk dat de commissies en werkgroepen voorgezeten worden door bestuursleden. Na overleg zijn wij tot de volgende verdeling gekomen:

·         Werkgroep Industrie – René de Schutter;

·         Werkgroep Gebouwde Omgeving – Huib Visser (opvolger);

·         Werkgroep Winstrumenten – Michiel Steerneman;

·         Commissie OC (Opleidingen en Certificering) – John Geurts. Besloten is om de Themabijeenkomsten die tot nu toe gehuisvest waren in deze commissie onder te brengen is de werkgroepen. De drie werkgroepen worden daarbij alle drie verantwoordelijk voor een aantal themabijeenkomsten;

·         Commissie PR – Ewoud van der Koogh.

Momenteel zijn de commissie OC en de commissie PR onderbezet. Iedereen die aan deze commissies wil bijdragen, is hierbij uitgenodigd om dat aan het bestuur te laten weten.

Het bestuur zal in de komende weken doelstellingen formuleren voor de komende vier jaar. De werkgroepen Industrie, Winstrumenten en Gebouwde Omgeving zullen daar intensief bij betrokken zijn. Onze opzet is om te komen tot een breed gedragen, integrale FedEC-doelstelling door voor de verschillende werkgebieden deeldoelstellingen te formuleren en die vervolgens te integreren.

De komende periode willen wij ook, samen met de commissie PR, een plan maken voor het verbeteren van zowel de interne als de externe communicatie.

Kortom, het bestuur heeft er zin in en hoopt samen met u aan de slag te gaan zodat wij een positieve bijdrage kunnen leveren aan alle uitdagende energievraagstukken waar Nederland de komende jaren mee te maken gaat krijgen.

Namens het bestuur,

Isabelle Sternheim en Rene de Schutter