Nieuws

Informatieplicht helpt amper met energiebesparing

05-10-2018

De informatieplicht zal nauwelijks bijdragen aan extra energiebesparing, omdat de overheid te weinig capaciteit heeft om alle bedrijven te controleren, zo melden twee FedEC-adviseurs.

Energieadviseurs Ron Ongenae en Mat Schatorjé schrijven in een opinieartikel op Ensoc.nl over de informatieplicht, die gaat gelden voor bedrijven die meer energie gebruiken dan 50.000 kWh elektriciteit per jaar en/of meer dan 25.000 Nm3 aardgas per jaar. Het gaat om minimaal 100.000 bedrijven die in 2019 aan de overheid moeten melden welke energiebesparende maatregelen ze hebben uitgevoerd. Daarbij dienen de bedrijven gebruik te maken van de voor hen van toepassing zijnde erkende maatregelen. Als deze maatregelen al zijn genomen komen bedrijven niet verder met het besparen op energie, zo melden Ongenae en Schatorjé.

Deskundigheid
Volgens de twee heren is de overheid niet de specialist op gebied van energiebesparing. “Je kan beter een deskundig energieadviseur inschakelen om bedrijven te helpen bij het zoeken naar oplossingen. Die kan op basis van een integrale benadering een gedegen analyse uitvoeren en concrete maatregelen uitwerken die leiden tot besparing.” De informatieplicht is volgens de auteurs vooral een wens van de overheid. “We kunnen ons niet voorstellen dat bedrijven hier gelukkig van worden. Ook helpt dit niet om de handhaving op uitvoering van maatregelen te verbeteren.”

Miljoenensteun
Ongenae en Schatorjé vinden het jammer dat de kans blijft liggen om echt iets te gaan doen aan energiebesparing. “De overheid is van plan om miljoenen euro’s te investeren in campagnes om bedrijven te stimuleren bij het voldoen aan de informatieplicht en in het helpen van bevoegde gezagen bij de uitvoering van hun taken, zoals bedrijven die tekort schieten aanspreken op hun plichten. Die miljoenen kun je beter besteden aan het ondersteunen van bedrijven die energiebesparende maatregelen nemen en aan het opleiden van geschikt personeel.”

Lees hier het opinieartikel over de informatieplicht op Ensoc.nl