Nieuws


Experts boos over soepeler BENG-eisen

18-12-2018

De nieuwe eisen voor bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) zijn soepeler dan voorheen: woningen hoeven minder goed geïsoleerd te zijn dan eerst was gepland. Experts reageren onthutst. ‘De overheid is totaal de weg kwijt’.

Het ministerie van BZK heeft de nieuwe concept BENG-eisen en de BENG-bepalingsmethode NTA 8800 bekend gemaakt. Dat gebeurde 20 november in Barneveld op het Congres EPG 2.0, dat was georganiseerd door normalisatieinstituut NEN. Met de BENG-verplichting komt de EPC voor energieprestaties van gebouwen te vervallen en vervangt bepalingsmethode NTA 8800 de NEN 7120. In plaats van één EPC-score moeten gebouwen voldoen aan drie BENG-eisen voor maximale energiebehoefte, maximaal primair fossiel energiegebruik en minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie. Dat meldde Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800, eerder. Dat de nieuwe BENG-eisen nauwelijks een verbetering zijn ten opzichte van de huidige EPC-eisen, wijst hij echter resoluut van de hand. Lees het volledige artikel op Ensoc.nl.

Cursus Zeer Energiezuinig Bouwen
De eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) vragen om een andere manier van bouwen en installeren met specifieke aandacht voor andere materialen en systemen. Tijd voor bedrijven om dit intern allemaal uit te zoeken is er in deze drukke tijden niet. Daarom organiseert AcademyNL met Bouwforum/Nieman, FedEC en F&B de eendaagse cursus Zeer Energiezuinig Bouwen. De cursus is bestemd voor bouwbedrijven, projectontwikkelaars, installatiebedrijven, energieconsulenten en –adviseurs. De cursus wordt gehouden op 22 januari 2019, van 13.30 - 21.00 uur in het F&B Training Center te Hilversum. Meer informatie over de cursus staat op de website van AcademyNL.

Foto-bijschrift:
Het ministerie van BZK presenteerde op 20 november de nieuwe concept BENG-eisen, die soepeler zijn dan eerst was gepland. Experts reageren verontwaardigd via Twitter (foto Dick van Ginkel).