Nieuws

Enquête Corona en de energie-adviseur

11-08-2020

Enquête Corona en de energie-adviseur

Er zijn veel reacties gekomen op onze vragen over eventueel omzetverlies van onze FedEC energieadviseurs. De resultaten geven aan dat er over het algemeen sprake is van omzetverlies.

Omzetdaling       % van de respondenten

0                            15

0-25                      18

25-50                   23

50-75                   17

75-100                 27

In sommige gevallen is er zelfs sprake van ernstig omzetverlies. De resultaten zijn voor ons aanleiding om contact op te nemen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met de vraag om energieadviseurs op te nemen in de lijst van beroepen die in aanmerking komen voor de TOGS-regeling. De TOGS-regeling helpt ondernemers die door noodgedwongen sluiting, inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland in de problemen komen. De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000. Meer informatie over deze regeling is te lezen via de website van RVO.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in dit dossier.