Nieuws


EED ervaringen workshop FedEC

11-08-2020

Op 25 juni 2020 is er door de Commissie (W)instrumenten van de FedEC een interactieve Teams sessie over de ervaringen met de EED georganiseerd. In totaal waren er 14 adviseurs betrokken, van ZZP-ers tot deelnemers van (grote) ingenieursbureaus.
De workshop werd georganiseerd aan de hand van stellingen opgesteld vanuit de ingediende ervaringscases van de deelnemers. Onderwerpen gingen over procedures, sjabloon van RVO, informatievoorziening van klanten, overgang handhaving naar RVO, afspraken maken met RVO en CO2 en vervoer.

Het was een zeer interactieve 2 uur durende sessie. De organisatoren gaan diverse punten terugkoppelen naar RVO. Zo is er behoefte aan een groslijst van energiebesparende maatregelen, hoe moet er worden omgegaan met de vier weken termijn van audit en indienen van de rapportage, hoe gaan we om met in te schatten energiegegevens bij bedrijfsverzamelgebouwen en hoe kan de aanpak van complexere EED’s worden afgestemd met RVO.