Nieuws

Duidelijke procedures en communicatie

18-01-2018

Duidelijke procedures en communicatie
Kandidatuur John Geurts

Wie ben ik: Ik, John Geurts, geboortejaar 1982, ben werkzaam bij Epro Consult het adviesbureau voor energie en procesoptimalisatie en lid van FedEC. Tevens het adviesbureau met de twee vestigingen die het verst uit elkaar liggen namelijk Echt en Leeuwarden. Mijn achtergrond is divers, vanuit MTS telematica ben ik doorgestroomd naar de HTS elektrotechniek.

Aansluitend heb ik technische bedrijfskunde gestudeerd aan de universiteit Aachen Omdat een vriend van me nog niet genoeg had van studeren heb ik samen met hem economie gestudeerd aan de KU LEUVEN
Na een tijdje bij een Duits ingenieursbureau te hebben gewerkt, ben ik begin 2009 in dienst gekomen bij Epro Consult. Om mijn kennis van energie verder op te vijzelen ben ik in 2010 gestart met de MBE (master of business in energysystems) opleiding aan de TU Delft, in 2012 heb ik deze afgerond. Epro Consult, dus ook ik, is voornamelijk actief in de industrie, toch doen we ook een deel gebouwde omgeving. Verder ben ik door Hobeon SKO gecertificeerd als inspectie- en keuringsdeskundige (conform ISO 17.024).
Bestuurlijke ervaring heb ik onder andere opgedaan bij de grootste politieke partij in onze gemeente, zelf ga ik in maart 2018 echter niet deelnemen aan de verkiezingen, maar blijf ik actief binnen verschillende functies. Ik ben sectiebestuurslid van de federatie-TMV en ben al geruime tijd vervoerscommissaris en daarmee operationeel verantwoordelijke voor NPO Afdeling Limburg.

Deze organisatie organiseert concoursen voor postduiven in Limburg met circa 2.000 leden en realiseert met een eigen wagenpark 8.000 vervoersbewegingen per jaar. Samen met het bestuur hebben we de structurele operationele verliezen van € 50.000,- per vliegseizoen weten om te buigen in structurele winsten per vliegseizoen. Resultaat is dat de leden nu structureel lagere kosten maken bij het spelen met postduiven, iets dat zeer wordt gewaardeerd en uniek is Nederland.

Ik ben lid van de lokale energie coöperatie Echt duurzaam en ben ik betrokken bij enkele deelnemingen in bedrijven en vastgoed en ben ik registertaxateur motorvoertuigen bij Geurts Klassiekertaxaties. Dit interessante, maar wellicht deels stoffige vakgebied combineer ik met mijn werkzaamheden voor Epro Consult.

Wat denk ik toe te voegen aan het bestuur:
Een onafhankelijke jonge en frisse blik! Naar buiten toe heeft het bestuur FedEC veel bereik, maar intern vanuit de vele werkgroepen klinken echter diverse negatieve geluiden. Vanuit mijn algemene ervaring als FedEC lid, maar in het bijzonder met de aanvraag van mijn rea-titel en recent met het certificaat van erkenning kan ik de beamen.

Processen verlopen veelal traag, niet transparant en met veelvuldige communicatie. Traagheid, en niet transparante communicatie gaan ten koste van de efficiëntie en kwaliteit van de vereniging. Ik wil me dan ook graag binnen FedEC gaan inzetten voor duidelijkere procedures, snellere en simpelere communicatie, met als doel een vereniging die flexibeler, transparanter, sneller en efficiënter kan werken. Met mijn motivatie, mijn financieel economische kennis hoop ik hieraan te kunnen bijdragen.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan ben ik bereikbaar per mail via j.geurts@eproconsult.nl