Register Energie Adviseurs

Joule Consult

Adres  Randervordestraat 3 7906 HM HOOGEVEEN 
Postadres   
Telefoon  (0528) 23 20 43 
E-mail  brujoule@planet.nl 
Bedrijfstak  Advies- en ingenieursdiensten en consultancy/Onderzoek 
Werknemers 
Adviseurs energie 
Contactpersoon  Brügemann, D.I. 

Omschrijving

Joule Consult  is een onafhankelijk en zelfstandig adviesbureau voor het maken van beleidskeuzes voor duurzame energievormen en energiebesparing. Bij het uitzetten van een strategie worden naast  technische en economische facetten, ook de in en externe 'struikelblokken' geïdentificeerd, en oplossingen daarvoor voorgesteld.Het geven van Second - Opinion advies op dit gebied is een eveneens een kernactiviteit.

Enkele voorbeelden van door ons in dit kader uitgevoerde activiteiten zijn:

- Verkenning mogelijkheden voor het gebruik van restwarmte op een nieuw bedrijventerrein in ontwikkeling;
- Het verbeteren van het vergunningproces rond energieopslag in de bodem;
- Het vinden van lokaties voor windturbines; en het verkrijgen van vergunningen daarvoor;
- Beoordeling subsidie aanvragen CO2 reductieplan;
- Technisch / economisch en organisatorisch beoordelen van mogelijkheden energiebesparing;
- Docent cursus 'Duurzame Energie'; onderdeel rekenen.