Register Energie Adviseurs

Fumo

Adres   
Postadres  Postbus 3347 8901 DH LEEUWARDEN 
E-mail  a.dijkstra@fumo.nl 
Bedrijfstak  Overheid 
Werknemers  35 
Adviseurs energie 
Contactpersoon  Dijkstra, A 

Omschrijving

De Milieuadviesdienst valt onder de gemeenschappelijke regeling "Regio Noord-Friesland". Voor vele gemeenten worden milieutaken uitgevoerd. Deze bestaan in hoofdzaak uit vergunningverlening, handhaving en geluidswerkzaamheden. Daarnaast worden algemene taken uitgevoerd die zich richten op het afstemmen van (milieu-)beleid in de deelnemende gemeenten en regionale samenwerking. In vergunning en handhaving-trajecten krijgen energiebesparing, afvalscheiding en - preventie ruim aandacht. De advisering beperkt zich "voor en door overheden". In dat kader worden projecten uitgevoerd die verband houden met rijksprogramma's voor energie en milieu zoals Slok/Klimaatconvenant en andere gemeentelijke en provinciale regelingen. Daarbij staat het begrip "Duurzaamheid" centraal.

Specialismen zijn o.a.:
- Vergunningtrajecten
- Energiescans
- Opstellen en beoordelen EBP/BEP/EEP
- Energiemanagement
- Subsidies energie & milieu
- Duurzame energie: wind en biomassa
- Projectmanagement