Leden

Epro Consult B.V.

Adres  Emmasingel 58b 6001 BD WEERT 
Postadres  Emmasingel 58b 6001 BD WEERT 
Telefoon  (0495) 45 01 20 
E-mail  r.ongenae@eproconsult.nl 
Website  www.eproconsult.nl 
Bedrijfstak  Advies- en ingenieursdiensten/Industrie, industriële/technische dienstverle 
Adviseurs energie 
Contactpersoon  Ongenae, R.C.J. ir. rea  

Omschrijving

Schakelt u Epro Consult in, dan zorgt u niet alleen voor handhaving van de wettelijke eisen, maar gaat u direct een aantal stappen verder. Met minder energiekosten, draagt u bij aan een beter milieu en een duurzame toekomst. Epro Consult neemt u daarbij graag alle energiezorgen uit handen.

Epro Consult maakt uw energieverbruik inzichtelijk en optimaliseert uw energiekosten. Aan de hand van een energiebesparingsplan (EBP) of energie-efficiencyplan (EEP) kunnen wij uw energieverbruik structureel verminderen. Wij helpen u bij het invoeren van energiezorg (al dan niet ISO 50001 gecertificeerd) waardoor u meer vat krijgt op uw energieverbruiken.

Wij zijn een landelijk opererend energieadviesbureau. Al onze adviseurs zijn register energieadviseurs. Ons kantoor is ISO 9001 gecertificeerd. We hebben brede kennis op energiegebied en actuele kennis van wet- en regelgeving, beleid en subsidies. Wij ontzorgen de klant van advies tot en met realisatie en evaluatie (studie, opstellen specificaties, offerte-aanvraag en –beoordeling, vergunningen en subsidies, begeleiding implementatie, monitoring en evaluatie, energiecontracten).
Onze klanten komen uit de industrie, de complexe gebouwde omgeving en de overheid.
Sectoren: voedingsmiddelenindustrie, oppervlaktebehandeling, koel- en vrieshuizen, utiliteitsbouw, bouwmaterialenindustrie, gemeenten en overheidsdiensten, MKB-bedrijven.
Kennisgebieden: procesoptimalisatie, procesintegratie (pinch en exergie), restwarmtebenutting, installaties, HVAC, utilities (stoom, WKK, warmte, koeling, perslucht, vacuüm, waterbehandeling), energiezorg (ISO 50001), duurzame energie (WKO, zon, wind, biomassa), biobased economy, duurzame bedrijventerreinen, samenwerking, onafhankelijk deskundige conform artikel 8 a van de Warmtewet, vergunningen.

Gebouwde omgeving (GO): 
EPA U,E-installaties,W-installaties,verlichting,warmte-krachtkoppeling (WKK),warmte-koude opslag,warmtepompen,isolatie

Industrie en productie en complexe gebouwde omgeving (IP):
procesoptimalisatie,energiepotentieelscan (EPS),koeling,procesintegratie (pinch / exergie),perslucht,warmte-krachtkoppeling (WKK),warmte/koude opslag,stoom,vacuümsystemen,warmtepompen,optimalisatie watergebruik (waterpinch),isolatie

Energiemanagement (EM):
energiebeleid,energiezorgsystemen,wet- en regelgeving,meten- en monitoring,vergunningen,energiemonitoring,ISO 50001

Inkoop van energie (IE):
gasinkoop,elektriciteitsinkoop,warmteprijzen,energiecontracten,inkoopcombinaties,warmtemetingen

Duurzame energie (DE):
zon,wind,biomassa,energieopslag

Overige:
transport en logistiek,duurzame bedrijventerreinen,ketenoptimalisatie,levenscyclusanalyse (LCA),biobased economy