Leden

E-Ck Energie en Milieu bv

Adres  Hingenderstraat 4 6111 AC ST. JOOST 
Postadres  Hingenderstraat 4 6111 AC ST. JOOST 
Telefoon  (0475) 41 16 11 
Fax  (0475) 41 18 00 
E-mail  mail@e-ck.nl 
Website  www.e-ck.nl 
Bedrijfstak  Advies- en ingenieursdiensten en consultancy/Energiemeting- en registratie 
Werknemers 
Adviseurs energie 
Contactpersoon  Eck,van, ing. Eric 

Omschrijving

E-Ck Energie en milieu bv is een onafhankelijk bureau, dat zowel bedrijven als overheden ondersteunt bij de realisatie van (duurzame) energieprojecten. Het bureau kenmerkt zich door kleinschaligheid en persoonlijke betrokkenheid. Structurele samenwerking met enkele externe deskundigen maakt flexibele inzet van expertise mogelijk. De dienstverlening bestaat uit:

Advies en begeleiding
E-Ck geeft advies en ondersteuning bij de aanpak van:
- energiebesparing, zoals een energiedoorlichting, haalbaarheidsstudie of energiebesparingsplan;
- ontwikkeling en realisatie van duurzame energie (zon, wind, biomassa, warmtepompen, opslag);
- hergebruik van afvalstromen;
- registratie en bewaking van het energiegebruik.

Door onze kennis van en ervaring met subsidie- en fiscale stimuleringsregelingen zijn de kosten te minimaliseren.

Expertise
Projecten zijn onder meer uitgevoerd voor de bouwmaterialen- en keramische industrie (asfalt, baksteen, beton, aardewerk), koel- en vrieshuizen, hout- en meubelindustrie, grafische bedrijven, voedingsindustrie (groente- en fruitverwerking, brouwerijen, suikerwerken, oliën en vetten), glastuinbouw, kunststofindustrie, metalektro, chemie en gemeenten.