Certificaat van Erkenning

De Commissie OTC  heeft er hard aan gewerkt en de FedEC-erkenningsregeling is klaar! Adviseurs die voldoen aan bepaalde kwalificatiecriteria kunnen bij FedEC een certificaat van erkenning aanvragen. De ontwerpregeling vindt u hier.

De ALV van 18 december heeft unaniem besloten dat FedEC een erkenningsregeling voor energieadviseurs zal instellen. Vanwege de grote urgentie koos het bestuur voor een versnelde implementatie: de regeling is in 2014 geïmplementeerd en de invulling en voortgang van de regeling zal als vast agendapunt op de komende ALV’s worden geagendeerd.

Het certificaat wordt geborgd binnen de erkenningsregeling en voldoet daarmee aan de eisen die de Europese Unie stelt binnen de European Energy Directive (EED). Daarin staat:

De lidstaten bevorderen de toegang van alle eindafnemers tot hoogwaardige energie-audits die kosteneffectief zijn en:

  • onafhankelijk worden uitgevoerd door op grond van kwalificatiecriteria gekwalificeerde en/of geaccrediteerde deskundigen, of
  • worden geïmplementeerd en gecontroleerd door onafhankelijke instanties op grond van de nationale wetgeving.

De vier voorwaarden voor adviseurs die gecertificeerd willen worden zijn in het kort:

  • Minimaal werkzaam op HBO-niveau op het gebied van energieadvisering
  • Voldoende en aantoonbare kennis en ervaring in het energieadvieswerk
  • Opererend als onafhankelijk adviseur
  • Voldoende en aantoonbare aandacht voor het bijhouden en delen van kennis

De speciaal voor deze regeling opgerichte Raadkamer beoordeelt de aanvragen. De kosten voor erkenning voor FedEC-leden bedragen op EUR 400,- voor het eerste jaar en EUR 150,- voor elk volgend jaar (ex. BTW)

Heeft u belangstelling? De procedure is als volgt:

 

 

Laat uw klanten zien dat u uitblinkt en schrijf u in via info@fedec.nl.

Gecertificeerde leden

Ceelie, A.W. rea (O)Raadgevers in Energie onderdeel van MonCee b.v.APELDOORN
Geurts, J.E.W. (O) dipl. ing. MSc MBE reaEpro Consult B.V.WEERT
Graaff, de, R.A. (O)CLD Energie Management BVROTTERDAM
Grift, J.M. ir. Energy Matters B.V.DRIEBERGEN
Huigen, ir E. (O)Enervedo Energie Advies
Karels, M. (O)DWA Installatie- en energieadviesRIJSSEN
Lenselink, G.J. ing.Industrial Energy Experts
Moelard, R. (O)EnerDeCoENSCHEDE
Schatorje, M.W.G. (O)MiliconDEURNE
Schepers, H.J.MLBP|SIGHT BVNIEUWEGEIN
Sommers, R. (O)Van Beek Ingenieurs B.V.ARNHEM
Steerneman, ing. M.W. (O)Energy Experts International B.V.HUISSEN
ten Bolscher, G.H. (O)DWA Installatie- en energieadviesBODEGRAVEN
van Nispen, P.J.A.C. ing.BGP Engineers
Zethof, H.J. (O)Energie adviesburo KroonVOORHOUT