Certificaat van Erkenning

DWA Installatie- en energieadvies

Adres  Duitslandweg 4 2411 NT BODEGRAVEN 
Postadres  Postbus 274 2410 AG BODEGRAVEN 
Telefoon  088-1635300 
E-mail  dwa@dwa.nl 
Website  www.dwa.nl 
Contactpersoon  Bolscher, G.H. ten 

Omschrijving

DWA installatie- en energieadvies B.V. is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Doel is hoogwaardige en duurzame oplossingen aan te bieden, die passen binnen economische randvoorwaarden. Ons werkgebied bestrijkt de volle breedte van installatie- en energietechniek voor de gebouwde omgeving en industrie.

Deskundig en betrouwbaar, maar tegelijkertijd innovatief en verrassend. Anders kijken naar complexe vraagstukken, verschil maken. Dat typeert ons. Onze inspiratiebron is het principe van rentmeesterschap. De zorg voor mens, milieu en samenleving staat bij ons hoog genoteerd.

Enkele voorbeelden van door ons uitgevoerde opdrachten:


- Ontwerp hoofdkantoor Rabobank Alkmaar e.o.
- Ontwerp De Haagse Hogeschool Delft
- Ontwerp Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)
- Onderzoek energiebesparing gebouwen en objecten Rijkswaterstaat
- Onderzoek naar innovatieve technieken en kansrijke toepassingen op het gebied van zonne- en windenergie in de gebouwde omgeving
- Onderzoek naar mogelijke restwarmtekoppelingen in het Sloegebied
- Opstellen Masterplan Energie voor FloraHolland
- Haalbaarheidsonderzoek duurzaam bedrijventerrein Revelhorst
- Evaluatie klimaatbeleid Drenthe met behulp van CO2-monitor
- Monitoring prestaties van installaties in kantoor TransPort Schiphol