Erkende Leden

FedEC beschikt over de mogelijkheid om het FedEC Certificaat van Erkenning aan te vragen. Kennis, deskundigheid en ervaring worden gemeten. Leden kunnen voor opname in de Erkenningsregeling in aanmerking komen inzien zij aan bepaalde toelatingseisen voldoen. Door middel van een periodieke toetsing wordt nagegaan of het Certificaat van Erkenning nog de betrokken adviseur van toepassing is. Er wordt gebruik gemaakt van een externe Raadkamer en een externe auditor.

Er zijn 2 soorten Erkenningsregelingen:

Daarnaast is het mogelijkheid voor FedEC leden om een beschermde  titel Register Energie Adviseur (rea) te voeren.

  Wat wordt getoetst Wie toetst Kosten eenmalig Kosten per jaar Welke
inspanning
levert u 

Wat levert
het op

FedEC-certificaat van Erkenning Kennis, ervaring en onafhankelijkheid
 
externe auditor
en FedEC Raadkamer
 400  75

originele diploma's
artikelen en referenties
permanente educatie

bovenaan bij marktvragen,
beschermd logo onder naam
erkend certificaat
FedEC Certificaat Kwaliteitsborging
EPA-U-adviseurs
kennis
eigenverklaring
onafhankelijkheid
FedEC Commissie EPA-U  200  75 opleiding,
intervisie,
permanente educatie

 
bovenaan bij marktvragen,
beschermd logo onder naam
erkend certificaat
Register Energie Adviseur (rea) kennis (examenopleiding)
4 jaar werkervaring vereist 
stichting
PHOE
op aanvraag  

literatuur-onderzoek,
scriptie
examencommissie

erkende titel rea
bruikbare kennis 
 Gelijkwaardigheidsverklaring kennis stichting
PHOE
op aanvraag    originele diploma's,
 
artikelen, referenties en
gesprek
ingang tot bovenstaande
kwaliteitsinstrumenten of
opleidingsadvies