PR-Commissie

‘Het ondersteunen van de in- en externe communicatie van FedEC, en het opzetten, ondersteunen en onderhouden van een effectief relatiemanagement met in- en externe relaties in de meest brede zin’.

 Voor de communicatie houdt dit in het ontwikkelen en onderhouden van communicatiekanalen en -middelen, het zorgdragen voor plaatsing van berichten en artikelen in de vakpers en het mede organiseren en/of deelnemen aan externe evenementen. Het aangaan en onderhouden van betrekkingen met bij voorkeur alle externe relaties/stakeholders, die invloed kunnen uitoefenen op activiteiten en besluiten binnen het werkveld van de leden van FedEC.

Ook het onderling netwerken en netwerken met derden van de leden van FedEC zal door de commissie PR gefaciliteerd worden.

 

Lid Taken
Ewoud Van der Koogh voorzitter
Mat Schatorje Lid
Ron Ongenae Lid
Robin Sommers Lid