Bestuur

Lid Taken
Isabelle Sternheim Voorzitter
Rene de Schutter Voorzitter bestuur/vz werkgroep Industrie
Ewoud van der Koogh Secretaris/vz commissie OTC
Bram van As Penningmeester
Michiel Steerneman lid/vz commissie Instrumenten
Richard Zijlstra Lid
John Geurts Lid

Het bestuur is in het algemeen belast met het besturen van FedEC. De bestuursleden zijn werkzaam bij marktpartijen die actief zijn binnen de gebouwde omgeving of  industrie. Bestuursleden zijn lid van FedEC en worden door de Algemene Ledenvergadering van FedEC benoemd voor een termijn van drie jaar.

Taken en verantwoordelijkheden van bestuursleden zijn o.a. het houden van toezicht op het naar behoren functioneren van de vereniging, goed verloop binnen de vereniging en door de vereniging ingestelde commissies.