Agenda

Voorwaarden opleidingen


28 juni 2018 t/m 30 juni 2026

Betalings- en annuleringsvoorwaarden lijken niet zo klantgericht. Maar om onze kwaliteit hoog te houden zijn ze onmisbaar. Hieronder daarom de regels:

Betalingsvoorwaarden
Tenzij anders is overeengekomen dient de factuur ten minste zeven dagen vóór de startdatum van de opleiding te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling vervalt de examenreservering en vindt geen toelating tot de opleiding plaats.

Verzuim
Indien de deelnemer niet aan de opleiding deelneemt of de opleiding slechts voor een deel bijwoont, is er geen recht op terugbetaling. Er bestaat geen recht op terugbetaling van de examenkosten.

Verzetten van opleidingsdata of vervanging opleidingsdeelnemer
In overleg kan worden deelgenomen aan een latere opleiding.

Bij vervanging van een ingeschreven deelnemer worden de eventuele omzettingskosten voor de examens in rekening gebracht.

Annuleringsregeling
Een verzoek om annulering van een opleiding waarvoor reeds een inschrijving heeft plaatsgevonden dient schriftelijk te worden ingediend.

Kosteloos annuleren of wijzigen van opleidingsdatum is mogelijk tot vier weken vóór de startdatum van de betreffende opleiding.

Bij annulering of wijziging van opleidingsdatum tussen vier en twee weken vóór de startdatum van de betreffende cursus, wordt de helft van de opleidingskosten in rekening gebracht.

Bij annulering of wijziging van opleidingsdatum binnen twee weken vóór de startdatum van de betreffende cursus is het volledige opleidingsgeld verschuldigd.

Bij annulering van examens binnen 4 weken vóór de examendatum zijn examenkosten verschuldigd.

Annulering door FedEC
FedEC behoudt zich het recht voor een opleiding te annuleren bij onvoldoende deelnemers, door ziekte van de docent of door calamiteiten. Wanneer een opleiding niet doorgaat wordt het opleidingsgeld gerestitueerd of blijft het gereserveerd staan voor de volgende datum. FedEC kan in geen geval door de deelnemer of opdrachtgever voor gemaakte kosten of schade aansprakelijk worden gesteld.