Agenda

Nationale EPA Kwaliteitsdag


woensdag 5 april 2017

Niet meer weg te denken onderdeel van het energiebesparingsklimaat in Nederland is de energie-index. Rond de energie-index zijn weer veel ontwikkelingen in met name de kwaliteitsborging, dus tijd voor een kennisupdate.

Datum: 5 april 2017
Plaats: RVO Den Haag
Kosten: kosteloos bij te wonen (de locatie kent een beperking tot 80 bezoekers)
Tijd: 12.30 – 16.30 uur

12.30

Ontvangt met koffie en thee

13.00

Opening door de dagvoorzitter, drs. I.E. (Isabelle) Sternheim, voorzitter van FedEC

13.10

De label-C-verplichting
Nieuwe regelgeving vanuit de overheid heeft menig kantorenbelegger doen opschrikken: in 2023 moeten alle kantoren minimaal label C hebben. Wat zijn de consequenties hiervan ook voor de EPA-U adviseurs?
Drs. A. (Annemieke) de Vries-Guiting – sr. adviseur Bouwen en Energie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

13.40

Gemeten kwaliteit door de Certificerende Instellingen
Jaarlijks voert KVINL een onderzoek uit onder de CI’s waar uitvraag gedaan wordt naar hun ervaringen. Hoe staat het met de kwaliteit van zowel EPA-W als EPA-U adviezen? En hoe kan kwaliteit geborgd worden met kennis en bijscholing?
Drs. ing. W.S.P. (Wil) van Ophem – directeur KVINL

14.10

Korte pauze

14.40

EPA-Adviesplatform: de vraagbaak voor adviseurs
FedEC introduceerde al eerder het vragenplatform voor EPA-U adviseurs. In 2017 zal hier eenzelfde platform voor W-adviseurs aan toegevoegd worden. Bovendien is er een Certificaat van Erkenning ontwikkeld door FedEC, waarin adviseurs zich onderscheiden door onafhankelijkheid, ervaring en permanente educatie
Ing. R. (Raymond) Moelard – directeur EnerDeCo, tevens lid expertteam
www.epa-adviesplatform.nl

15.10

VVE’s, maatwerkadviezen en subsidiemogelijkheden
Gemeenten beschikken inmiddels meestal over een energieloket waar informatie ingewonnen kan worden door gebouweigenaren, maar ook door VVE’s. Wordt hier voldoende gebruik van gemaakt en hoe meetbaar zijn de resultaten?
R. (Raoul) Santibanez – directeur Duurzaam Bouwloket

15.40

Plenaire discussie

16.30

Afsluiting

Zie onderstaande presenataties;

Klik hier: Presentatie Annemieke de Vries

Klik hier: Presentatie Wil van Ophem

Klik hier: Presentatie Raymond Moelard

Klik Hier: Presentatie Raoul Santibanez

|