Agenda

FedEC Bijscholingscursus EPA-U label


woensdag 12 juni 2019

Als energieadvies branchevereniging ziet de FedEC het als haar primaire taak om de kwaliteit van de energieadvies producten hoog te houden. Uit het onderzoek naar de kwaliteit van energielabels dat door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is uitgevoerd in 2013 bleek dat de kwaliteit van de afgegeven EPA-U- labels in veel gevallen onvoldoende was. Veel van de gemaakte fouten bleken te maken te hebben met onvoldoende kennis van de wijzigingen en recente aanpassingen in de methodiek. Ook bleek uit het ILT rapport dat er grote interpretatieverschillen bestaan tussen de adviseurs.

Naar aanleiding van deze bevindingen wordt er door FedEC een bijscholingscursus voor EPA-U adviseurs georganiseerd. De FedEC EPA-U bijscholingscursus behandelt de wijzigingen die sinds het begin zijn doorgevoerd puntsgewijs en bespreekt de meest voorkomende gebieden waar interpretatieverschillen bestaan. Het doel van de bijscholingscursus is om adviseurs te helpen bij het juist opstellen van energielabels voor de utiliteit. De bijscholingscursus maakt onderdeel uit van een serie van stappen die door de FedEC wordt gezet om de kwaliteit van het EPA-U energielabel te verbeteren.

Leerdoelen
Na afloop van de bijscholingscursus EPA-U:

Bent u volledig op de hoogte van alle doorgevoerde wijzigingen. 
Voelt u zich zeker(der) tijdens de gebouwopname en weet u waar u op moet letten.
Bent u zich bewust van veel gemaakte fouten.
Heeft u kennis genomen van het noodzakelijke opname protocol welke u behoedt voor slordigheden en afwijkingen die grote gevolgen hebben.

Programma
Wijzigingen ISSO 75.1 versie 2013 en deels 2011
Behandeling wijzigingen energielabel bestaande bouw met aanvliegroute.
Wijzigingen in opnameprotocol en begrippen hoofdstuk 6.
Behandeling extra beslisdiagrammen in de ISSO 75.1
Wijziging verdeling gebruikers functies.
Uitleg van gebruikersfuncties, voornamelijk bijeenkomst-, sport-, en winkelfuncties.
Behandeling meest gemaakte fouten zoals bij bepalen ventilatie, gebouwhoogte enz.
Wenselijk/noodzakelijk opname protocol (om slordigheden en een laconieke opname te voorkomen)
Interpretaties met behulp van fotomateriaal
Toets ter controle behandelde stof.
Ingaan op foute antwoorden en deze bespreken.
Aandacht geven aan meest voorkomende tekortkomingen bij audits.

Opleidingsduur
2 dagdelen
Ieder jaar een opfriscursus naar aanleiding van de vele ontwikkelingen en wijzigingen in het EPA-U label.

Erkenningsregeling
In het kader van haar voortdurende taak om de belangen van energieadviseurs te behartigen, heeft FedEC een Erkenningsregeling voor energieadviseurs in het leven geroepen. De gedachte is, dat een adviseur die voldoet aan de kwaliteitseisen van Erkenningsregeling beter werk levert dan een adviseur die dat niet doet. De Erkenningsregeling brengt u voordelen als:
+ Ervaring- en kennisdeling met andere EPA-U adviseurs
+ Uw onafhankelijkheid bij het opnemen van een label wordt gewaarborgd
+ Er zal in de nabije toekomst vraag zijn naar erkende adviseurs vanuit de markt.

Lidmaatschapskosten
Wanneer u besluit lid te worden van FedEC zijn hier de jaarlijkse lidmaatschapskosten van € 190,- excl. BTW aan verbonden. 

Opleidingskosten
De kosten voor deze training zijn € 200,- (excl. BTW)voor FedEC- leden. Voor niet FedEC leden bedragen de kosten: € 300- excl. BTW. De prijzen zijn inclusief accommodatie kosten, koffie/thee en lunches en een certificaat van deelname.

Locatie
F&B Kennispartner in energie en milieu, te Hilversum

Deelnemen?
Na afronding van de bijscholingscursus EPA-U ontvangt iedere deelnemer een certificaat van deelname. Erkende FedEC EPA-U adviseurs krijgen tevens een aantekening in hun dossier.
Bovendien wordt voor deelnemers, en in samenwerking met deelnemers, een helpdesk gebouwd en een intervisietraject opgezet, zonder extra kosten.
Ook wordt van deelnemende EPA-U-adviseurs een aparte lijst samengesteld en worden leden die in de Erkenningsregeling zijn gestapt gepubliceerd als kwaliteitsadviseurs.

|